Philosophy Today

Henry Bergson….

Durasi murni menurut Bergson adalah bentuk yang diasumsikan oleh keadaan sadar kita manakala ego kita membiarkan dirinya sendiri hidup, ketika ia menghindar dari pemisahan keadaannya yang sekarang dari keadaannya terdahulu. Ia membentuk yang lalu dan yang sekarang menjadi satu kesatuan organik, yang di dalamnya terdapat keadaan saling tembus, rangkaian tanpa pembedaan.

Di dalam ego kita terdapat rangkaian berkesinambungan satu sama lain, di luar ego, dalam ruang murni, terdapat eksternalitas mutual, yakni keadaan terpisah satu sama lain tanpa rangkaian.

Pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan subjek dan objek, dengan pembedaan dan kesatuannya, harus diletakkan dalam terminologi waktu, bukan ruang.

Dalam durasi yang  di dalamnya kita melihat diri kita bertindak, terdapat unsur-unsur yang terpisah, tetapi dalam durasi yang di dalamnya kita bertindak itu, keadaan-keadaaan kita melebur satu sama lain…..

Posted in PHILOSOPHY TODAY and tagged , , , , , , .